• รถรับ-ส่ง : 0 5425 4465
  • ข้อมูลทั่วไป : 08 6787 4812, 08 0446 6451

แสงสว่างของความสุขสบาย
ที่ถูกจุดประกายจากความ...

สถานที่และเวลารถบัส รับ-ส่ง ลำปาง-แม่เมาะ

"กฟผ.ชวนท้าลมหนาว" เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ

กิจกรรมภายในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ