เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14

Mae Moh Festival

9-11 พฤศจิกายน 2561

ณ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จัดเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ คือ งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะสำหรับปีนี้เป็นครั้งที่ 14 ภายใต้แนวความคิด "แสงสว่างของความสุขสบาย ที่ถูกจุดประกายจากความ...คิดถึง"

นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินดาราระดับซุปตาร์เมืองไทย ธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จ. ลำปาง ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง...ปลายทางฝัน"และรับรู้ภารกิจ กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ...

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน

59,618

วันแรก

Mae Moh Festival

55,536

วันที่สอง

Mae Moh Festival

132,311

วันสุดท้าย

Mae Moh Festival

247,465

รวม

Mae Moh Festival

แสงสว่างของความสุขสบาย ที่ถูกจุดประกายจากความ..."คิดถึง"