ภาพแถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยว ครั้งที่ 10

วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).