พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 10

นายสุทัศน์ ปัทมศิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้คนเรือนแสนร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายที่ทีมงาน กฟผ. ร่วมใจมอบความสุขให้กับคนไทย เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้เข้าชมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ ๑o ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ อลังการ ติดตราตรึงใจ ทั้งในส่วนกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมอื่นๆภายในบริเวณงาน นอกจากยังได้ชมทิวทัศน์สวยงามร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณของทุ่งบัวตอง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ สวนพฤกษชาติ ทุกอย่างลงตัว ทั้งหมดนี้คือความสุขที่ทุกคนสัมผัสได้ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ ๑o ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สวนพฤกษชาติ กฟผ แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในปีนี้ได้ขยายเวลาจัดงานจากเดิม ๒ วัน เป็น ๓ วันโดยมีนายสุทัศน์ ปัทมศิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนากร พูลทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) นาย พงษ์ดิษฐ พจนา รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นายสุทัศน์ ปัทมศิริวัฒน์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานพิธีเปิด

นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวรายงาน

ร่วมใจมอบความสุขให้กับคนไทย

นายสุทัศน์ ปัทมศิริวัฒน์ ประธานในพิธีกล่าวว่า ปัจจุบันการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุให้เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เป็นเทศกาลประจำปีของประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่แม่เมาะมีความสวยงาม ทุ่งดอกบัวตองเริ่มบานสะพรั่ง พร้อมทั้งยังกล่าวต่ออีกว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากจะมีภารกิจในการดำเนินการ การผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในภาคเหนือ อีกทั้งยังมีกำลังเหลือเฟือไปสู่พี่น้องพื้นที่ภาคกลาง และ กทม. นอกจากนั้นแล้วยังได้มุ่งมั่นฟื้นฟูพื้นที่ที่แม่เมาะ ให้มีความสวยงาม จนวันนี้พื้นที่แห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทางภาคเหนือ และของจังหวัดลำปาง
นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว แม่เมาะ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเติมเต็มความสุขหลากหลายรูปแบบ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน เพื่อให้ กฟผ. และชุมชนโดยรอบได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในบริเวณ กฟผ. แม่เมาะ และอำเภอแม่เมาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ การบรรจุเทศกาลท่องเที่ยว แม่เมาะไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดลำปางและ กฟผ. แม่เมาะ ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายในเยาวชนและประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชนโดยรอบ กฟผ. แม่เมาะ
webmaster โทร. 0-5425-4176 Design by free css templates