ภาพแถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยว ครั้งที่ 11

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ กฟผ.แม่เมาะ

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).