พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 11

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด Happiness You Can Touch : ความสุขที่สัมผัสได้

พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแล ที่ผ่านมา กฟผ. มีภารกิจหลักในการผลิต จัดหาและจัดส่งพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนดูแลและรักษาปริมาณสำรองกำลังผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อทุกการพัฒนาและเพื่อความสุขของคนไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่ง กฟผ.ได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ กฟผ.แม่เมาะ มิได้มุ่งมั่นแต่การผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ได้ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จนทำให้ได้รับรางวัลทั้งเวทีในระดับประเทศและต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ การที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้พัฒนาและส่งเสริมให้พื้นที่แห่งนี้ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สำหรับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ ทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นความสุขส่งท้ายปีที่ กฟผ. มอบให้กับคนไทยทุกคน นอกเหนือจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

นายธานินทร์ สุภาแสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ

นายสุนชัย คำนูนเศรษฐ์

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

Happiness You Can Touch

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับว่า จังหวัดลำปาง รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมมาเยือน กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดินแดนแห่ง แหล่งผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ กับงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 11 ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และ ด้วยความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะในปีนี้ มีความพิเศษกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา คือนอกเหนือจากความสวยงามของ ทุ่งบัวตอง ที่บานสะพรั่งเพื่อรอรับผู้มาเยือน และกิจกรรมความสนุกสนานที่ทุกท่านจะได้รับ จากบริเวณสวนพฤกษชาติแล้ว ยังมุ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้แม่เมาะ เป็นดินแดนแห่งความสุขตลอดทั้งปี ทั้งนี้ได้เพิ่มกิจกรรมบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ไปจนถึงสิ้นปีด้วย ทั้งนี้อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวลำปางทุกคน ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน
นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวรายงานว่า กฟผ.แม่เมาะ มีภารกิจหลักในการจัดหา พัฒนา และผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าจากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยได้มีการแสวงหาเชื้อเพลิงในการผลิตที่มีความหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในเชื้อเพลิงนั่นคือถ่านหิน ที่มีแหล่งใหญ่อยู่ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จึงทำให้มีการใช้พื้นที่บริเวณแม่เมาะในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กฟผ. ได้มีการส่งเสริมให้พื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านพลังงาน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง ของ กฟผ.แม่เมาะ ควบคู่กับกรมควบคุมมลพิษ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับรางวัลในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน (Asean Energy Awards 2013) โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Clean Coal Use& Technology in Power Generation Category" และเหมืองแม่เมาะคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Best Practices in Surface Coal Mining Category ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า อากาศบริเวณรอบ กฟผ.แม่เมาะ มีคุณภาพที่ดีกว่ามาตรฐาน
webmaster โทร. 0-5425-4176 Design by free css templates