ผลการประกวด Folk Song Challenge 2015

รางวัลชนะเลิศ Folk Song Challenge 2015 ครั้งที่ 13 "Bright Now"

ชมรมดนตรีสากล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เหมืองแม่เมาะ จัดประกวดแข่งขันเพลงโฟลคซอง ได้เพลงชนะเลิศ "Bright Now" โดยวง ToFu จาก B.I.S.N นานาชาติลำปาง, เพลงรองชนะเลิศ "ดีใจ" วง ACLFB จาก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง, เพลงรองชนะเลิศ "รอน้องที่แม่เมาะ" วงอองฟอง จากมหาลัยราภัฎลำปาง

ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ

คุณบรรพต ธีระวาส และ คุณภิรมย์ คำธารา ประธานชมรมดนตรีสากล

บรรยากาศ

บรรยากาศ ผู้เข้าร่วมชมงานประกวด Folk Song Challenge 2015

ชนะเลิศ เพลง "Bright Now"
วง ToFu (B.I.S.N.นานาชาติลำปาง)


รองชนะเลิศ เพลง "ดีใจ"
วง ACLFB (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)


รองชนะเลิศ เพลง "รอน้องที่แม่เมาะ"
วง อองฟอง (มหาลัยราชภัฎลำปาง)


ชนะเลิศ
วง ToFu (B.I.S.N.นานาชาติลำปาง)


รองชนะเลิศ อันดับ 1
วง อ.อ.อ.! (โรงเรียนมัธยมวิทยา)


รองชนะเลิศ อันดับ 2
วง ACLFB (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)


ชนะเลิศ
วง อองฟอง (มหาลัยราชภัฎลำปาง)


รองชนะเลิศ อันดับ 1
วง E9-10 (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง)


รองชนะเลิศ อันดับ 2
วง Teddy Band (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง)


webmaster โทร. 0-5425-4176 Design by free css templates